MUVAFAKATNAME

KREDİ KARTI MUVAFAKATNAME / TAAHUTNAME / MAKBUZ

MUVAFAKATNAME / TAAHUTNAME / MAKBUZ

Tarih {TARIHSAAT}
Kredi Kartı Numarası {KKNO}
Kredi Kartı Üzerindeki İsim {KKAD}
Çekilen Tutar {TUTAR}
Ödeme Şekli {ODEMESEKLI}
Banka İşlem Kodu {ISLEMKODU}
Banka Onay Kodu {PROVIZYON}

 

 

 

 

 

 

Kullanmakta olduğum adıma düzenlenmiş yukarıda numarası güvenlik nedeniyle kısmen yazılı kredi kartımdan ..................................  ‘in ................................................... ‘e olan cari hesap borcuna mahsuben ............... TL çekim yapılmasına muvafakatım vardır. ........................................................................... ile aramda herhangi bir alışverişe dayanmayan ancak ........................‘nden  satın aldığım mal / hizmet karşılığında düzenlenmiş olan fatura / yazar kasa fişi toplam / kısmi tutarı olan ................... TL borcumu ......................................................‘e ait sanal POS cihazından yapılan çekim ile ödemiş bulunmaktayım. Kredi Kartımdan yapılan işbu tahsilattan dolayı ...................................................................’ e şimdiden gayrikabili rücu ile ibra ederim.

 

MUVAFAKAT EDEN KART SAHİBİ

ADI SOYADI : ....................................

İ M Z A S I    :

 

 

 

......................................................................’ e olan cari hesap borcuma mahsuben yukarıda numarası belirtilen kredi kartı ile yapılan ödeme işlemine ait işbu muvafakatnamenin huzurumda kart sahibi tarafından imzalandığını .................................................................................’ e garanti eder, bu hususta .......................................................................’ in uğrayacağı her türlü iadari/mali zararları bila ihtar karşılayacağımı taahhüt ederim.

 

MUVAFAKAT EDEN CARİ HESAP SAHİBİ

ADI SOYADI : ....................................

KAŞE ve İMZA

 
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...