Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: ..........................................................................

Adresi: ...........................................................................

Telefon: .................................

E-Mail: ..................................

ALICI:

Adresi:

Telefon:

E-Mail:

 MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait .................................................... web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine .................................................... aracılığı ile deklare edilerek satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ......................................... sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Satıcı ürün olarak oto yedek parça ve aksamı satışı yapmaktadır. Satıcı, faturasında kod ve tanımı yapılan Opar veya Fiat Lancia ambalajında bulunmayan her ürünün yan sanayi ürünü olduğunu işbu sözleşme ile alıcıya beyan eder. Alıcı nihai müşterisine bu bildirimi yapmakla yükümlüdür. Oluşacak anlaşmazlıklardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından …./ …./. …. tarihinde imzalanmış ve kabul etmiş sayılarak bir nüshası alıcının mail adresine mail olarak gönderilecek veya satıcı plasiyeri ile elden teslim edilecektir.

MADDE 4 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Ürün/ürünler, alıcının siparişini plasiyer aracılığı ya da .................................................... adresinden kendi oluşturduğu siparişleri gene .................................................... üzerinde talep etmiş olduğu teslim şekillerinden Otobüs, Kargo, Ambar, Şirket Aracı, Plasiyerle Sevk ya da işyerinde alıcının kendisi ya da vekalet verdiği kişi ya da kişilere yapılması şeklinde (Biz Alacağız) birisiyle olabilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Teslimat şekillerinden Otobüs, Kargo ve Ambar ile ilgili masraflar ve taşıma sırasında oluşacak riskler Alıcıya aittir. Satıcı Plasiyer ve Şirket Aracı ile taşımalardan ücret almaz. Herhangi bir nedenle ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünlerin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürünler kullanılmamalıdır. “İade Faturası” ile iade edilmelidir. Ürünlerin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürünlerin bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, sözleşme konusu ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünler, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürünlerin bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünleri aynı gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürünü Alıı için tedarik edebilir. Satıcı ürünlerin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya Şirket Plasiyeri aracılığı ile gönderilebilecektir. Plasiyerin gitmediği uzak mesafeli satışlarda Alıcının Satıcıya gönderisini kendi anlaşmalı kargosu ile gönderebilir ve masrafları Alıcıya aittir.

MADDE 8 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli .................................................... adlı web sitesindeki ürünler tanıtım sayfasında yer alan fiyat bilgilendirmede ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

Ürünlerin deklare edildiği .................................................... adresinde yayınlanan fiyatlar veya Satıcı Plasiyerin sunduğu fiyatlar ile ürünlerle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10 – VADELİ FİYAT:

Ürünlerin deklare edildiği .................................................... adresinde yayınlanan fiyatlar veya Satıcı Plasiyerin sunduğu fiyatlar ile ürünlerle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 – FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

MADDE 12 – PEŞİNAT TUTARI:

Ürünlerin ödeme vadesi ürünlerle birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 – ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Alıcı müşterisine ait kredi kartı ile taşınabilir POS cihazı, sanal POS veya mail order kullanması durumunda kart sahibinin ödeme konusunda muhatabı Banka ve Alıcıdır. Anlaşmazlık durumunda Satıcının, Alıcıdan ürünlerin alacak hakkı Madde 15 de açıklandığı şekide saklıdır.
 

MADDE 14 – CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcının ilgili plasiyerine mail, telefon veya sözlü olarak bildirimde bulunulması ve ürünlerin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve .................................................... web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünlere ilişkin fatura aslının iadesi veya Alıcı tarafından “İade Faturası” düzenlemesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürünler bedeli alıcıya iade edilir veya cari hesabından düşülür ve ürünler aynı günde Satıcı tarafından geri alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya K.D.V. ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünlerin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibariyle iade edilmeyecek ürünler;

Tek kullanımlık ürünler, Elektronik ürünler, Araç üzerine takılıp deneme yapıldığı anlaşılan ürünler, Turboşarjlar.

MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde .................... Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...